ทัวร์เวียดนาม พบ 16 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Thai Viet Jet Air

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ32-S02 HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์ 3D2N (รหัสสินค้า HVDVZ32S02)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge ( - / L / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ ) วันที่สอง หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรักดานัง (B / L / D ) วันที่สาม ช๊อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / - / - )
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, โอท๊อป, ตลาดห่าน
หมี่ขวาง อาหารพื้นบ้านเมืองดานัง
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,876 บ.
ดูรายละเอียด
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,876 บ.
ดูรายละเอียด