ทัวร์เวียดนาม พบ 23 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Thai Viet Jet Air

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ32-C02 HAPPY VIETNAM ดานัง NO 1 (รหัสสินค้า HVDVZ32C02)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง – สะพานแห่งความรัก - ดานัง ( - / - / D ) วันที่สอง บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge ( B / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ / D ) วันที่สาม หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง - วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / L / - )
ตลาดห่าน
หมี่ขวาง อาหารพื้นเมืองดานัง
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,997 บ.
ดูรายละเอียด
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,997 บ.
ดูรายละเอียด
Thai Viet Jet Air

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ43-A01 HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์19 (รหัสสินค้า HAPT190012)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง – สะพานแห่งความรัก - ดานัง ( - / - / D ) วันที่สอง เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้ – เจดีย์เทียนหมุ – พระราชวังไดนอย– ร้านค้าโอท๊อป – ล่องเรือแม่น้ำหอม ( B / ซีฟู้ด / D ) วันที่สาม เมืองเว้ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge ( B / L / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ ) วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ - หมู่บ้านแกะสลักหิน – พายเรือกระด้งที่หมู่บ้านก๋ำทาน – เมืองฮอยอัน - ตลาดห่าน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / ขนมปังเวียดนาม / - )
ตลาดห่าน
เมนูบุฟเฟ่ห์บนบาน่าฮิลล์ เมนูซีฟู้ด
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 9,987 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 9,987 บ.
ดูรายละเอียด