ทัวร์เวียดนาม HVD-FD43-C01 HAPPY VIETNAM ปีใหม่ ดานัง 2 สวนสนุก

ทัวร์เวียดนาม HVD-FD43-C01 HAPPY VIETNAM ปีใหม่ ดานัง 2 สวนสนุก รหัสสินค้า HVDFD43C01

4 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 12,999 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,999 17,499 แสดง 25 10 0 35
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,499 13,999 13,999 13,999
event 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 14,999 18,499 แสดง 40 0 0 40
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,499 14,999 14,999 14,999
event 30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,999 17,499 แสดง 33 0 2 35
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,499 13,999 13,999 13,999
event 30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 14,999 18,499 แสดง 40 0 0 40
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,499 14,999 14,999 14,999
event 31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง 19 16 0 35
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,499 12,999 12,999 12,999
event 31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 13,999 17,499 แสดง 40 0 0 40
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,499 13,999 13,999 13,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์