ทัวร์เวียดนาม HVD-FD43-A04 HAPPY VIETNAM ปีใหม่ บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม HVD-FD43-A04 HAPPY VIETNAM ปีใหม่ บาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน รหัสสินค้า HVDFD43A04

4 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 15,999 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 15,999 20,499 แสดง 0 0 31 31
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,499 15,999 15,999 15,999
event 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 16,999 21,499 แสดง 4 3 23 30
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,499 16,999 16,999 16,999
event 30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 15,999 20,499 แสดง 13 5 12 30
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
20,499 15,999 15,999 15,999
event 30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 16,999 21,499 แสดง 30 0 0 30
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,499 16,999 16,999 16,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์