ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง 		Update 17/05/62

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 17/05/62 รหัสสินค้า HTWFD32A02

3 วัน 2 คืน
 /
เริ่ม 13,999 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,999 17,899 แสดง 4 0 17 21
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,899 13,999 13,999 13,999
event 14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 13,999 17,899 แสดง 12 0 9 21
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,899 13,999 13,999 13,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์