ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-SS04 HAPPY KOREA โรแมนติก AUTUMN

ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-SS04 HAPPY KOREA โรแมนติก AUTUMN รหัสสินค้า HKSXJ53SS04

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 11,999 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 11,999 16,999 แสดง 10 0 14 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
16,999 11,999 11,999 11,999
event 16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 12,876 17,876 แสดง 0 0 24 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,876 12,876 12,876 12,876
event 20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,876 17,876 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,876 12,876 12,876 12,876
event 23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 12,876 17,876 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,876 12,876 12,876 12,876
event 30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 12,876 17,876 แสดง 22 0 2 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
17,876 12,876 12,876 12,876
event 4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 16,888 21,888 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
21,888 16,888 16,888 16,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์