ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-SS01 HAPPY KOREA SPECIAL WINTER

ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-SS01 HAPPY KOREA SPECIAL WINTER รหัสสินค้า HKSXJ53SS01

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 18,888 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 20,888 25,888 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
25,888 20,888 20,888 20,888
event 29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 26,888 31,888 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,888 26,888 26,888 26,888
event 8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 18,888 23,888 แสดง 0 0 0 0
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
23,888 18,888 18,888 18,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์