ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-A01 HAPPY KOREA THAI SNOW WEEK 2019

ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-A01 HAPPY KOREA THAI SNOW WEEK 2019 รหัสสินค้า HKSXJ53A01

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 22,900 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 22,900 28,900 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,900 22,900 22,900 22,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์