ทัวร์เกาหลี HKS-XJ52-A03 HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N

ทัวร์เกาหลี HKS-XJ52-A03 HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N รหัสสินค้า HKSXJ52A03

5 วัน 2 คืน
 /
เริ่ม 13,987 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,987 13,987 13,987 13,987
event 3 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง 19 5 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,987 13,987 13,987 13,987
event 11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง 19 3 2 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,987 13,987 13,987 13,987
event 19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,987 13,987 13,987 13,987
event 21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,987 13,987 13,987 13,987
event 25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,987 13,987 13,987 13,987
event 27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,987 13,987 13,987 13,987
event 29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 13,987 18,987 แสดง 24 0 0 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,987 13,987 13,987 13,987
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์