ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XW53-S02 HAPPY TOKYO ซากุระ                   UPDATE 11/01/2019

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XW53-S02 HAPPY TOKYO ซากุระ UPDATE 11/01/2019 รหัสสินค้า HJTXW53S02

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 21,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 21,999 29,999 แสดง 1 0 33 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
29,999 21,999 21,999 21,999
event 26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 23,999 31,999 แสดง 7 0 27 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 7,000
event 27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 28,987 36,987 แสดง 0 0 31 31
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,987 28,987 28,987 7,000
event 28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 23,999 31,999 แสดง 0 1 33 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 7,000
event 29 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 27,999 35,999 แสดง 26 0 8 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
event 30 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 27,999 35,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
event 31 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62 27,999 35,999 แสดง 0 28 6 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
event 2 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 27,999 35,999 แสดง 23 5 6 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
event 3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 29,987 37,987 แสดง 0 0 37 37
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,987 29,987 29,987 7,000
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์