ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XJ53-B04  HAPPY TOKYO ฟินแน่     UPDATE 17/09/2019

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XJ53-B04 HAPPY TOKYO ฟินแน่ UPDATE 17/09/2019 รหัสสินค้า HJTXJ53B04

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 21,999 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,899 21,999 21,999 21,999
event 21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,899 21,999 21,999 21,999
event 22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 32 2 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,899 21,999 21,999 21,999
event 23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,899 21,999 21,999 21,999
event 24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,899 21,999 21,999 21,999
event 25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 32 0 2 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,899 21,999 21,999 21,999
event 26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,899 21,999 21,999 21,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์