ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า HJO-XW+TR53-CA01  HAPPY OSAKA กำแพงหิมะ ดีงาม               UPDATE 24/4/62

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า HJO-XW+TR53-CA01 HAPPY OSAKA กำแพงหิมะ ดีงาม UPDATE 24/4/62 รหัสสินค้า HJOXWTR53CA01

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 23,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 3 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 23,876 34,776 แสดง 0 0 34 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,776 23,876 23,876 23,876
event 10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 23,876 34,776 แสดง 1 0 33 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,776 23,876 23,876 23,876
event 17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 24,876 35,776 แสดง 19 0 15 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,776 24,876 24,876 24,876
event 24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 24,876 35,776 แสดง 17 8 9 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,776 24,876 24,876 24,876
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์