ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XW64-C01  HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XW64-C01 HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW รหัสสินค้า HJHXW64C01

6 วัน 4 คืน
 /
เริ่ม 27,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 28 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 27,999 37,899 แสดง 64 0 16 80
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,899 27,999 27,999 27,999
event 4 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 34,999 44,899 แสดง 23 4 53 80
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,899 34,999 34,999 34,999
event 11 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 43,999 53,899 แสดง 0 2 79 81
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
53,899 43,999 43,999 43,999
event 18 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 30,999 40,899 แสดง 41 7 32 80
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
40,899 30,999 30,999 30,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์