ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XW53-SP01  HAPPY HOKKAIDO นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XW53-SP01 HAPPY HOKKAIDO นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท รหัสสินค้า HJHXW53SP01

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 22,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 22,999 33,899 แสดง 17 4 49 70
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,899 22,999 22,999 22,999
event 1 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 29,999 40,899 แสดง 23 0 17 40
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
40,899 29,999 29,999 29,999
event 8 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 29,999 40,899 แสดง 26 4 10 40
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
40,899 29,999 29,999 29,999
event 15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 33,999 44,899 แสดง 29 0 11 40
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
44,899 33,999 33,999 33,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์