ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XW53-C01  HAPPY HOKKAIDO Snow White   UPDATE 16/03/19

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XW53-C01 HAPPY HOKKAIDO Snow White UPDATE 16/03/19 รหัสสินค้า HJHXW53C01

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 21,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 21,999 30,899 แสดง 17 0 53 70
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,899 21,999 21,999 21,999
event 1 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 26,999 35,899 แสดง 15 0 45 60
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,899 26,999 26,999 26,999
event 8 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 27,999 36,899 แสดง 62 0 18 80
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,899 27,999 27,999 27,999
event 15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 30,999 39,899 แสดง 40 0 40 80
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,899 30,999 30,999 30,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์