ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XW53-B01  HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE  UPDATE 16/03/2019

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XW53-B01 HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE UPDATE 16/03/2019 รหัสสินค้า HJHXW53B01

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 19,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 19,999 28,899 แสดง 21 3 36 60
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
28,899 19,999 19,999 19,999
event 1 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 25,999 34,899 แสดง 58 0 22 80
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,899 25,999 25,999 25,999
event 8 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 27,999 36,899 แสดง 70 0 10 80
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,899 27,999 27,999 27,999
event 15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 29,999 38,899 แสดง 70 5 5 80
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,899 29,999 29,999 29,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์