ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ64-SP01  HAPPY HOKKAIDO Drift Ice Breaker

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ64-SP01 HAPPY HOKKAIDO Drift Ice Breaker รหัสสินค้า HJHXJ64SP01

6 วัน 4 คืน
 /
เริ่ม 29,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 39,876 49,776 แสดง 68 0 0 68
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,776 39,876 39,876 -
event 5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 39,876 49,776 แสดง 9 0 17 26
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,776 39,876 39,876 -
event 10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 30,876 40,776 แสดง 25 0 9 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
40,776 30,876 30,876 -
event 11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 29,876 39,776 แสดง -6 27 5 26
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,776 29,876 29,876 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์