ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ64-C01  HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ64-C01 HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW รหัสสินค้า HJHXJ64C01

6 วัน 4 คืน
 /
เริ่ม 26,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 28,876 38,776 แสดง 0 0 32 32
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,776 28,876 28,876 -
event 25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 28,876 38,776 แสดง 0 0 35 35
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,776 28,876 28,876 -
event 30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 32,876 42,776 แสดง 0 0 73 73
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
42,776 32,876 32,876 -
event 1 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 32,876 42,776 แสดง 0 0 37 37
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
42,776 32,876 32,876 -
event 8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 26,876 36,776 แสดง 0 0 35 35
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,776 26,876 26,876 -
event 15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 28,876 38,776 แสดง 0 0 22 22
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,776 28,876 28,876 -
event 22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 28,876 38,776 แสดง 0 0 34 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,776 28,876 28,876 -
event 29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 35,876 45,776 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
45,776 35,876 35,876 -
event 5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 35,876 45,776 แสดง 13 5 7 25
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
45,776 35,876 35,876 -
event 19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 28,876 38,776 แสดง 20 2 12 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,776 28,876 28,876 -
event 26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 28,876 38,776 แสดง 30 0 4 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,776 28,876 28,876 -
event 2 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 28,876 38,776 แสดง 27 0 7 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
38,776 28,876 28,876 -
ดูเพิ่มเติม (2 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์