ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ64-B01  HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ ปี 2

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ64-B01 HAPPY HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ โชว์เหนือ ปี 2 รหัสสินค้า HJHXJ64B01

6 วัน 4 คืน
 /
เริ่ม 27,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 29,876 39,776 แสดง 6 0 21 27
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,776 29,876 29,876 -
event 18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 29,876 39,776 แสดง 0 0 6 6
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,776 29,876 29,876 -
event 25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 29,876 39,776 แสดง 0 0 26 26
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,776 29,876 29,876 -
event 1 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 33,876 43,776 แสดง 0 0 29 29
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
43,776 33,876 33,876 -
event 13 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 27,876 37,776 แสดง 8 0 12 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
37,776 27,876 27,876 -
event 20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 29,876 39,776 แสดง 17 9 2 28
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,776 29,876 29,876 -
event 22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 29,876 39,776 แสดง 4 0 18 22
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,776 29,876 29,876 -
event 29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 37,876 47,776 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
47,776 37,876 37,876 -
event 5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 37,876 47,776 แสดง 19 0 6 25
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
47,776 37,876 37,876 -
event 19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 29,876 39,776 แสดง 24 0 8 32
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,776 29,876 29,876 -
event 26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 29,876 39,776 แสดง 32 0 0 32
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,776 29,876 29,876 -
ดูเพิ่มเติม (1 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์