ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ53-B03  HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE ปี 2

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ53-B03 HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE ปี 2 รหัสสินค้า HJHXJ53B03

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 23,876 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 25,876 34,776 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,776 25,876 25,876 -
event 25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 25,876 34,776 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,776 25,876 25,876 -
event 6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 26,876 35,776 แสดง 21 0 13 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
35,776 26,876 26,876 -
event 9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 27,876 36,776 แสดง 32 0 2 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,776 27,876 27,876 -
event 23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 27,876 36,776 แสดง -15 24 25 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,776 27,876 27,876 -
event 3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 23,876 32,776 แสดง 0 0 6 6
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,776 23,876 23,876 -
event 22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 23,876 32,776 แสดง 16 0 18 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
32,776 23,876 23,876 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์