ทัวร์อังกฤษ HEN-BI63-B01 HAPPY ENGLAND สบายกระเป๋า 6D3N     UPDATE 19/06/62

ทัวร์อังกฤษ HEN-BI63-B01 HAPPY ENGLAND สบายกระเป๋า 6D3N UPDATE 19/06/62 รหัสสินค้า HENBI63B01

6 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 29,999 บ.

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 30,999 40,998 แสดง 3 4 8 15
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
40,998 30,999 30,999 30,999
event 8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 29,999 39,998 แสดง 15 5 0 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,998 29,999 29,999 29,999
event 22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 29,999 39,998 แสดง 4 2 9 15
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
39,998 29,999 29,999 29,999
event 6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 32,999 42,998 แสดง 10 10 0 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
42,998 32,999 32,999 32,999
event 27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,999 49,998 แสดง 11 9 0 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,998 39,999 39,999 39,999
event 31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 39,999 49,998 แสดง 16 4 0 20
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
49,998 39,999 39,999 39,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์