ทัวร์ไต้หวัน พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Nok Scoot

ทัวร์ไต้หวัน HTP-XW53-V02 HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5วัน3คืน (รหัสสินค้า HTPXW53V02)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,876 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,876 บ.
ดูรายละเอียด