ทัวร์ไต้หวัน พบ 17 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Nok Scoot

HTW-XW42-C01 HAPPY TAIWAN ชิลล์ เช็ค ช้อป (รหัสสินค้า HTWXW42C01)

เช็คอินไต้หวัน ใกล้ชิดตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค เที่ยวจิ่วเฟิ่น สวรรค์ของนักชิม ถ่ายรูปคู่หินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ตะลุยไทเปยามราตรี ช้อปปิ้งจุใจบ่านซีเหมิงติง+ซื่อหลินไนท์
ช้อปปิ้งจุใจบ่านซีเหมิงติง+ซื่อหลินไนท์
เที่ยวจิ่วเฟิ่น สวรรค์ของนักชิม
3 ดาว
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 14,999 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 14,999 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

HTW-XW53-C01 HAPPY TAIWAN ไต้หวัน LOVE LOVE (รหัสสินค้า HTWXW53C01)

ชมตึกไทเป 101 ชิมเมนูเสี่ยวหลงเปา ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
5 วัน 4 คืน
เริ่ม 15,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 4 คืน
เริ่ม 15,999 บ.
ดูรายละเอียด