ทัวร์ไต้หวัน พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Nok Scoot

ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW53-C01 HAPPY TAIWAN ไต้หวัน LOVE AUTUMN (รหัสสินค้า HTWXW53C01)

ทัวร์ไต้หวัน ชมตึกไทเป 101 ชิมเมนูเสี่ยวหลงเปา ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
ทัวร์ไต้หวัน ,ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,999 บ.
ดูรายละเอียด