ทัวร์เกาหลี พบ 39 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N (รหัสสินค้า HKSZE53A01)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สกี ( - / L / D ) วันที่สาม ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย - ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน ( B / L / D ) วันที่สี่ พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / -)
เมียงดง , ทงแดมุน
ปลาย่างเตาถ่าน , ไก่ตุ๋นโสม , หมูย่างเกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 11,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 11,999 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

ทัวร์เกาหลี HKS-XJ52-A01 HAPPY KOREA SEOUL SKI 5D2N (รหัสสินค้า HKSXJ52A01)

วันแรก สนามบินดอนเมือง ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – ลานสกี ( - / L / D ) วันที่สาม สตรอเบอรี่ฟาร์ม (ตามฤดูกาล) - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์เครื่องสำอาง -พระราชวังเคียงบ็อค - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่สี่ N SEOUL TOWER – ศูนย์สาหร่าย - ข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ย่านฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / D ) วันที่ห้า สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( - / - / - )
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง , ศูนย์สาหร่าย
บาบีคิว บุฟเฟ่ต์ , ปลาย่างเตาถ่าน , บิบิมบับ
5 วัน 2 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 2 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
Jin Air

ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N (รหัสสินค้า HKSLJ53A01)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สกี ( - / L / D ) วันที่สาม ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย - ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน ( B / L / D ) วันที่สี่ พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / -)
เมียงดง , ทงแดมุน
ปลาย่างเตาถ่าน , ไก่ตุ๋นโสม , หมูย่างเกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,987 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,987 บ.
ดูรายละเอียด
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-CS01 HAPPY KOREA SNOW FISHING (รหัสสินค้า HKSZE53CS01)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สกี ( - / L / D ) วันที่สาม ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย - ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน ( B / L / D ) วันที่สี่ พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / -) วันที่หก กรุงเทพฯ (วนามบินสุวรรณภูมิ) ( - / - / -)
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ชิมสตรอเบอร์รี่ เล่นสกี
ปลาย่างเตาถ่าน บิบิมบับ หมูย่างเกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,999 บ.
ดูรายละเอียด
Jeju Air

ทัวร์เกาหลี HKS-7C53-A01 HAPPY KOREA SKI ฟีเวอร์ 5D3N (รหัสสินค้า HKS7C53A01)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สกี ( - / L / D ) วันที่สาม ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC GALLERY - ศูนย์สาหร่าย - ทำข้าวห่อสาหร่าย - สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ทงแดมุน ( B / L / D ) วันที่สี่ พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / -)
เมียงดง , ทงแดมุน
ปลาย่างเตาถ่าน , ไก่ตุ๋นโสม , หมูย่างเกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 18,987 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 18,987 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

SEOUL 5D2N (รหัสสินค้า HKSXJ52A04)

สะพานกระจก ถ้ำควังเมียง ไชน่าทาวน์ พระราชวังถ๊อกซู
ย่านเมียงดง ย่านฮงแด
ทัคคาลบี ไก่ตุ๋นโสม บาบีคิว บุฟเฟ่ต์
5 วัน 2 คืน
เริ่ม 19,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 2 คืน
เริ่ม 19,999 บ.
ดูรายละเอียด