ทัวร์เกาหลี พบ 19 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Thai AirAsia X

ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-S02 HAPPY KOREA INCHEON SPRING & SUMMER 5D3N (รหัสสินค้า HKSXJ53S02)

วันแรก สนามบินดอนเมือง ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - อินชอน ไชน่าทาวน์ – สวนซายุ - อนุสาวรีย์นายพลแมคอาเธอร์ – สวนสนุกวอลมิ (ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) ( - / L / D) วันที่สาม ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สาหร่ายและทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) – HONG IK STREET ( B / L / D ) วันที่สี่ HERB SHOP – ย่านทงแดมุน หรือ ภาพการแสดงสามมิติ KLIVE HOLOGRAM – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - ย่านเมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า RED PINE – ย่านอินซาดง - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ( B / L / -)
ย่านอินซาดง ย่านเมียงดง ย่านทงแดมุน ดิวตี้ฟรี
เมนูหมูย่าง เมนูปลาย่าง เมนูชาบูชาบูสุกี้เกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A02 HAPPY KOREA SEORAKSAN SPRING & SUMMER 5D3N (รหัสสินค้า HKSZE53A02)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - ย่านเมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)
ย่านทงแดมุน ย่านเมียงดง
เมนูปลาย่าง เมนูหมูย่าง เมนูชาบูชาบูสุกี้เกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C02 HAPPY KOREA APRIL SNOW & SAKURA 5D3N (รหัสสินค้า HKSZE53C02)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน - APRIL SNOW FESTIVAL – YONGPYEONG SKI RESORT ( - / L / D ) วันที่สาม กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ) วันที่หก กรุงเทพฯ ( - / - / -)
ย่างเมียงดง ย่านฮงแด
เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เมนูดินเนอร์สุดหรู ณ ยงเพียง สกี รีสอร์ท
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 25,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 25,999 บ.
ดูรายละเอียด