ทัวร์เกาหลีราคาถูก พบ 10 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-AC03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER (รหัสสินค้า HKSZE53AC03)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / - )
ตลาดทงแดมุน ย่านเมียงดง ย่างฮงแด
หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 8,888 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 8,888 บ.
ดูรายละเอียด