ทัวร์ญี่ปุ่น พบ 328 ช่วงวันเดินทาง จาก 23 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO HIPSTER UPDATE 04/12/2018 (รหัสสินค้า HJTXW53B01)

วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง นาริตะ - - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู (-/L/D) วันที่สาม ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ (B / L / -) วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ) ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ วันที่ห้า อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B / อิสระ / --)
ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,234 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,234 บ.
ดูรายละเอียด
Scoot Airlines

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-TR43-B03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน UPDATE 08/08/61 (รหัสสินค้า HJOTR43B03)

วันแรก สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า (-- / -- / --) วันที่สอง นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา - DUTY FREE (B/L/อิสระ) วันที่สาม อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน (B / อิสระ/ อิสระ) วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (B /อิสระ /-)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เลือกซื้อบัตรเที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
3 ดาว
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,999 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,999 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XW53-A01 HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ UPDATE 04/12/18 (รหัสสินค้า HJTXW53A01)

วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง นาริตะ - - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู (-/L/D) วันที่สาม ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ (B / L / -) วันที่สี่ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ (B / อิสระ/ อิสระ) วันที่ห้า อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B / อิสระ / --)
ย่านฮาราจูกุ, ย่านชินจุกุ, โอไดบะ
อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น, บุฟเฟ่ต์ ขาปู
3 ดาว
ดูเพิ่มเติม
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 22,345 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 22,345 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า HJO-XW53-C03_HAPPY OSAKA KYOTO NARA KOBE ไม่พูดมากเจ็บคอ UPDATE 27/09/61 (รหัสสินค้า HJOXW53C03)

วันแรก สนามบินดอนเมือง ( - / - / -) วันที่สอง โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 –คิตะโนะ อิจินคัง-วัดโทไดจิ (- / L /อิสระ ) วันที่สาม วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน –ปราสาทโอซาก้า- สาธิตการชงชา - DUTY FREE (B/L/อิสระ) วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน (B / อิสระ/ อิสระ) วันที่ห้า สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (B /-/-)
อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
บริการเช่าชุดกิมโมโน
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 22,867 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 22,867 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 22,987 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 22,987 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด (รหัสสินค้า HJHXW53B01)

วันแรก สนามบินดอนเมือง วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ - ซัปโปโร (- / L / D) วันที่สาม เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - JTC DUTY FREEE - ถนนทานุกิโคจิ (B / L / -) วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (B / อิสระ / อิสระ) วันที่ห้า ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
ถนนทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ
ณ เมนู บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด (ซูไว ทาราบะ ปูขน) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น *** เฉพาะกรุ๊ป HAPPY TEAM เท่านั้น !!
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,987 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,987 บ.
ดูรายละเอียด