ทัวร์ญี่ปุ่น พบ 352 ช่วงวันเดินทาง จาก 16 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Thai AirAsia X

ทัวร์โตเกียว HJT-XJ53-A03 HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ อัพเดทวันที่ 14/9/18 (รหัสสินค้า HJTXJ53A03)

วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง นาริตะ - วัดนาริตะซัน – AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น (-- /--/อิสระ) วันที่สาม นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น (B / L / D) วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ (B / อิสระ / อิสระ) วันที่ห้า อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B / อิสระ / --)
ย่านชินจุกุ, โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, บุฟเฟต์ขาปูยักษ์เสิร์ฟไม่อั้น
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 16,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 16,999 บ.
ดูรายละเอียด
Tiger Air

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-TR43-B03 HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน UPDATE 08/08/61 (รหัสสินค้า HJOTR43B0362)

วันแรก สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า (-- / -- / --) วันที่สอง นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา - DUTY FREE (B/L/อิสระ) วันที่สาม อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน (B / อิสระ/ อิสระ) วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (B /อิสระ /-)
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เลือกซื้อบัตรเที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
3 ดาว
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 18,765 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 18,765 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HJH-XJ53-A02 HAPPY HOKKAIDO โลกสวย (รหัสสินค้า HJHXJ53A02)

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า) - คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมซากุระตามฤดูกาล - DUTY FREE – ถนนทานุกิโคจิ Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง
ทานุกิโคจิ
บุฟเฟ่นานาชาติ พร้อมบริการขาปูยักษ์
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 19,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 19,999 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO HIPSTER UPDATE 14/09/16 (รหัสสินค้า HJTXW53B01)

วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง นาริตะ - - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู (-/L/D) วันที่สาม ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ (B / L / -) วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ) ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ วันที่ห้า อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B / อิสระ / --)
ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
3 ดาว
ดูเพิ่มเติม
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,234 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,234 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HJH-XJ64-B02 HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว (รหัสสินค้า HJHXJ64B02)

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION – อาบน้ำแร่ออนเซ็น โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะ โอกะฟาร์ม – ซัปโปโร หรือ Takino Suzuran Park - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร (กรณีหมดฤดูกาลชมดอกไม้) โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมซากุระตามฤดูกาล -DUTY FREE – ถนนทานุกิโคจิ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน สนามบินชิโตเซะ – สนามบินดอนเมือง
ทานุกิโคจิ
อาบน้ำแร่ - ทานบุฟเฟ่ขาปู
3 ดาว
6 วัน 4 คืน
เริ่ม 21,999 บ.
ดูรายละเอียด
6 วัน 4 คืน
เริ่ม 21,999 บ.
ดูรายละเอียด
Tiger Air

ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า HJO-TR54-C02_HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน (รหัสสินค้า HJOTR54C02)

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต – ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น โกเบย่าน KITANO - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 – นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น, อาบน้ำแร่แช่ออนเซน
3 ดาว
5 วัน 4 คืน
เริ่ม 21,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 4 คืน
เริ่ม 21,999 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XW53-A0162 HAPPY TOKYO SNOW โชว์เหนือ UPDATE 14/09/18 (รหัสสินค้า HJTXW53A0162)

วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง นาริตะ - - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู (-/L/D) วันที่สาม ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ – นาริตะ (B / L / -) วันที่สี่ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ (B / อิสระ/ อิสระ) วันที่ห้า อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B / อิสระ / --)
ย่านฮาราจูกุ, ย่านชินจุกุ, โอไดบะ
อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น, บุฟเฟ่ห์ ขาปู
3 ดาว
ดูเพิ่มเติม
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 22,345 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 22,345 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HJH-XJ53-B01 HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์ (รหัสสินค้า HJHXJ53B01)

สนามบินดอนเมือง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ SHIKISAI NO (SNOW LAND) - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - DUTY FREE อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
บุฟเฟ่ต์ขาปู
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,456 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 23,456 บ.
ดูรายละเอียด