ทัวร์ญี่ปุ่น พบ 47 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 14,777 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 14,777 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 14,777 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

HJF-XJ53-B02 HAPPY FUKUOKA ฉันรักเธอ 5D3N UPDATE 23/07/2019 (รหัสสินค้า HJFXJ53B02)

วันแรก จุดนัดหมาย 20.55 น. AIR ASIA X 23.55 - 08.40 น. (XJ 636) ( -- / -- / --) วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก ( - / L / อิสระ ) HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเท่า วันที่สาม เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้ (B / L / อิสระ) NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว B / อิสระ / อิสระ) NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง AIR ASIA X 07.45 - 11.45 น. (XJ 637) ( B / -- / --)
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 14,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 14,999 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

HJT-XW53-A04 HAPPY TOKYO นิกโก้ ใบไม้แดง (รหัสสินค้า HJTXW53A04)

ทะเลสาบซุเซนจิ,วัดอาสากุสะ,วัดนาริตะซัน
โอไดบะ,อิออนมอลล์
ขาปูยักษ์ บุฟเฟต์
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,999 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

HJN-XJ53-A03 HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม UPDATE 30/05/19 (รหัสสินค้า HJNXJ53A03)

วันแรก จุดนัดหมาย 20.30 น. ( -- / -- / --) วันที่สอง AIR ASIA X 23.55 - 07.45 น. เที่ยวบินที่ XJ638 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ –ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น (-/SET BOX/D) Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเท่า วันที่สาม โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–ปราสาทกุโจฮาจิมัง –อิออนมอลล์ (B / L / อิสระ) ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ B / L / อิสระ) ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้า สนามบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ AIR ASIA X 09.00 - 13.00 น. เที่ยวบินที่ XJ639 ( B / -- / --)
ช้อปปิ้งย่านโอสุ
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 18,876 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 18,876 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HJH-XJ42-A03 HAPPY HOKKAIDO LOVE LOVE (รหัสสินค้า HJHXJ42A03)

หุบเขาจิโกคุดานิ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล คลองโอตารุ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
ทานุกิโคจิ
ขาปูบุฟเฟ่ต์
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 19,999 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 19,999 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

HJT-XW53-B01 HAPPY TOKYO ปี 2 UPDATE 30/07/2019 (รหัสสินค้า HJTXW53B01)

เล่นสกีฟูจิ,วัดพระใหญ่อุชิกุ ไดบุสึ,หุบเขาโอวาคุดานิ
ดิวตี้ฟรี,อิออน
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,876 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 21,876 บ.
ดูรายละเอียด