ทัวร์เอเชีย พบ 296 ช่วงวันเดินทาง จาก 23 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Thai AirAsia X

SEOUL 5D2N (รหัสสินค้า HKSXJ52A03)

วันแรก สนามบินดอนเมือง ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจก – พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล ( - / L / D ) วันที่สาม ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER – เมียงดง – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน ( B / L / D ) วันที่ห้า สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( - / - / - )
ย่านเมียงดง ย่างฮงแด
BBQ Buffet, ไก่ตุ๋นโสม
5 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,876 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,876 บ.
ดูรายละเอียด
Thai Viet Jet Air

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ32-S02 HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์ 3D2N (รหัสสินค้า HVDVZ32S02)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge ( - / L / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ ) วันที่สอง หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง – วัดหลินอึ๋ง – สะพานแห่งความรักดานัง (B / L / D ) วันที่สาม ช๊อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / - / - )
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, โอท๊อป, ตลาดห่าน
หมี่ขวาง อาหารพื้นบ้านเมืองดานัง
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,876 บ.
ดูรายละเอียด
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 8,876 บ.
ดูรายละเอียด
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER UPDATE 02/05/62 (รหัสสินค้า HKSZE53SC03)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)
ฮุนไดเอ้าท์เล็ท , ซุปเปอร์มาเก็ต , เมียงดง , ย่านฮงแด , ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
เมนูจิมดัก (JIMDAK) , เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ , เมนูโอซัมบุลโกกิ , เมนูปลาย่างเกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 8,876 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 8,876 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 17/05/62 (รหัสสินค้า HTWFD32A02)

วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - ไทเป ( - /บนเครื่อง/ D ) วันที่สอง ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ( B / L / D ) วันที่สาม ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง ( B / L / บนเครื่อง )
ซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ
เสี่ยวหลงเปา , อาหารจีนซีฟู๊ด บริการอาหารบนเครื่อง
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

HJT-XW42-S02 HAPPY TOKYO #หมายเลข1 4D2N (รหัสสินค้า HJTXW42S02)

USHIKUDAIBUSU,วัดอาซากุสะ
ชินจุกุ,โอไดบะ,JTC DUTY FREE,อิออนทาวน์,AMI PREMIUM OUTLET
3 ดาว
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 14,876 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 14,876 บ.
ดูรายละเอียด
Jeju Air

ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ HKS-7C53-CA02 HAPPY KOREA SEORAKSAN บินตรง เชียงใหม่ UPDATE 02/05/62 (รหัสสินค้า HKS7C53CA02)

วันแรก สนามบินเชียงใหม่ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( B / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี –ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – เชียงใหม่ ( B / L / -)
ฮุนไดเอ้าท์เล็ท , ซุปเปอร์มาเก็ต , ดิวตี้ฟรี , เมียงดง , ย่านฮงแด
เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี , กี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ คล้ายกับสุกี้ยากี้ , เมนูปลาย่างเกาหลี , เมนูโอซัมบุลโกกิ , เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ , เมนูจิมดัก (JIMDAK)
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,876 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,876 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 15,987 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

HJT-XW53-V02 HAPPY TOKYO #พรรคผ่อนบ้างนะ 5D3N (รหัสสินค้า HJTXW53V02)

เทศกาลFuji Shibazakura Festivall(PINK MOSS),โอชิโนะ ฮัคไค,ล่องเรือหงส์,ฟูจิคิว ไฮแลนด์,วันอาซากุสะ
ฮาราจุกุ,โอไดบะ
ขาปูยักษ์
3 ดาว
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 16,976 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 16,976 บ.
ดูรายละเอียด