ทัวร์ปาย พบ 326 ช่วงวันเดินทาง จาก 33 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Thai Viet Jet Air

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ32-C02 HAPPY VIETNAM ดานัง NO 1 (รหัสสินค้า HVDVZ32C02)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง – สะพานแห่งความรัก - ดานัง ( - / - / D ) วันที่สอง บาน่าฮิลล์เต็มวัน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge ( B / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ / D ) วันที่สาม หมู่บ้านแกะสลักหิน - ฮอยอัน – พายเรือกระด้ง - วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / L / - )
ตลาดห่าน
หมี่ขวาง อาหารพื้นเมืองดานัง
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,997 บ.
ดูรายละเอียด
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,997 บ.
ดูรายละเอียด
Thai Viet Jet Air

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ43-A01 HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบาน่าฮิลล์19 (รหัสสินค้า HAPT190012)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง – สะพานแห่งความรัก - ดานัง ( - / - / D ) วันที่สอง เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้ – เจดีย์เทียนหมุ – พระราชวังไดนอย– ร้านค้าโอท๊อป – ล่องเรือแม่น้ำหอม ( B / ซีฟู้ด / D ) วันที่สาม เมืองเว้ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - แฟนตาซีพาร์ค – Golden Bridge ( B / L / บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ ) วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ - หมู่บ้านแกะสลักหิน – พายเรือกระด้งที่หมู่บ้านก๋ำทาน – เมืองฮอยอัน - ตลาดห่าน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / ขนมปังเวียดนาม / - )
ตลาดห่าน
เมนูบุฟเฟ่ห์บนบาน่าฮิลล์ เมนูซีฟู้ด
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 9,987 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 9,987 บ.
ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X

ทัวร์เกาหลี HKS-XJ53-S02 HAPPY KOREA INCHEON SPRING & SUMMER 5D3N (รหัสสินค้า HKSXJ53S02)

วันแรก สนามบินดอนเมือง ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - อินชอน ไชน่าทาวน์ – สวนซายุ - อนุสาวรีย์นายพลแมคอาเธอร์ – สวนสนุกวอลมิ (ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) ( - / L / D) วันที่สาม ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สาหร่ายและทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) – HONG IK STREET ( B / L / D ) วันที่สี่ HERB SHOP – ย่านทงแดมุน หรือ ภาพการแสดงสามมิติ KLIVE HOLOGRAM – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - ย่านเมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า RED PINE – ย่านอินซาดง - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ( B / L / -)
ย่านอินซาดง ย่านเมียงดง ย่านทงแดมุน ดิวตี้ฟรี
เมนูหมูย่าง เมนูปลาย่าง เมนูชาบูชาบูสุกี้เกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
Eastar Jet

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A02 HAPPY KOREA SEORAKSAN SPRING & SUMMER 5D3N (รหัสสินค้า HKSZE53A02)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - ย่านเมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)
ย่านทงแดมุน ย่านเมียงดง
เมนูปลาย่าง เมนูหมูย่าง เมนูชาบูชาบูสุกี้เกาหลี
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,999 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

HJT-XW42-S03 HAPPY TOKYO EXCITING 4D2N UPDATE 5/3/19 (รหัสสินค้า HJTXW42S03)

วัดอาซากุสะ,วัดพระใหญ่ USHUKUDAIBUSU
โอไดบะ,ชินจุกุ,อิออน
3 ดาว
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 15,987 บ.
ดูรายละเอียด
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 15,987 บ.
ดูรายละเอียด
Nok Scoot

HJT-XW53-V03 HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N (รหัสสินค้า HJTXW53V03)

เทศกาลFUJI SHIBAZAKURA,โอชิโนะ ฮัคไค,ภูเขาไฟฟูจิ,ล่องเรือหงส์,ฟูจิคิว ไฮแลนด์,วัดอาซากุสะ
ฮาราจุกุ,โอไดบะ
ขาปู
3 ดาว
ดูเพิ่มเติม
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,987 บ.
ดูรายละเอียด
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 17,987 บ.
ดูรายละเอียด